Nieuwsbrief februari 2021

12 februari 2021

Terugblik op een moeilijk maar ook actief jaar

We kijken terug op een jaar waarin heel veel niet kon en mocht, maar waarin toch ook heel veel gebeurde. Wat gebeurde er bij ASAS?
Een samenvatting van een jaar hard werken.

In de maanden Januari en Februari leek het een gewoon jaar te worden. De kinderen deden in de zomer mee aan activiteiten van de gemeente in  Nego Quirido  en aan verschillende activiteiten bij ASAS.

Maart

Op 18 maart begon de eerste lockdown. Alle activiteiten werden opgeschort. Maar er kwam al snel een Plan B. Om de negatieve gevolgen van de pandemie te minimaliseren, organiseerde ASAS elke maand acties om voedsel, hygiëne- en schoonmaakproducten en lesmateriaal uit te delen. Daarnaast is een digitale diagnostische enquête uitgevoerd om te kunnen starten met zorg en activiteiten op afstand – via internet. Om de band en het contact met de kinderen en hun families te behouden, richtte ASAS Whatsapp-groepen op.

April, Mei en Juni

Om contact te houden met de kinderen en jongeren maakten de leraren video’s (met opdrachten en uitdagingen): de eerste video’s werden in mei verzonden. In deze periode vond ook de eerste noodpakkettenactie plaats.

Een groep bij ASAS betrokken gezinnen kreeg voedsel, hygiëne en schoonmaakartikelen en lesmateriaal. Daarnaast kregen ze maskers, recepten, een Uno-spel, krijtjes en knutselspullen. De noodpakkettenactie duurde 4 maanden en werd mogelijk gemaakt door de donateurs van Power2Fly in samenwerking met Wilde Ganzen.

Augustus

Er zijn allerlei thematische activiteiten, bijvoorbeeld: een kunstweek, een hockeyweek, een capoeira-week… Alle normale wekelijkse activiteiten zijn ‘online’ afgetikt.

Posters van de thematische activiteiten die als aankondiging naar de kinderen werden gestuurd:

September en Oktober

Op 9 september begon de Illustratieworkshop voor het Nas ASAS da Poesia-project. Met een schrijver maakten en tekenden de kinderen en jongeren hun eigen boek. En dat wordt nog gedrukt ook!

Daarnaast worden het speelgoed en de spelletjes afgeleverd die de kinderen en adolescenten tijdens de noodactie in juni hadden gevraagd. Dat varieerde van een voetbal tot een pop en een auto. De kinderen kregen dat speelgoed uitgedeeld  bij de noodpakkettenactie van oktober.

Ook startte het Life Project. De jongeren konden vertellen over hun toekomstdromen en interessegebieden. Op basis daarvan werden gasten uitgenodigd tijdens de wekelijkse videogesprekken.

November

ASAS ging door een paar keer per week in kleine groepen met de videogesprekken. Ook is er een nieuwe fase in de bouw van het nieuwe pand: de verhuizing staat gepland voor de tweede helft van 2021.

December

Op 23 december was er nog een laatste actie van het jaar: Natal ASAS. Met hulp van Power2Fly worden kerstnoodpakketten uitgedeeld aan de 67 families. Ongeveer 100 kinderen kregen speelgoed. Zo sloot ASAS 2020 af, een uitdagend en onzeker jaar, maar toch ook met veel bijzondere prestaties. “We willen al diegenen bedanken die op de een of andere manier ASAS laten bestaan en ons helpen om kinderen en jongeren een rechtvaardiger, waardiger en veiliger jeugd te geven.”
Liefs van de ASAS familie!

Kaft van het boek dat gemaakt wordt door een schrijver met tekeningen van de kinderen

Overzicht van het uitdelen van de noodpakketten

Overzicht van het uitdelen van de noodpakketten

De pandemie en de ervaringen van de werknemers

Fabiola, beeldende vorming

Het was een moeilijk jaar !!! We werden enorm verrast door de pandemie. Van de ene op de andere dag moesten we nieuwe mogelijkheden onderzoeken en leren om contact te houden met de kinderen en adolescenten van ASAS. We hadden geduld nodig en begrip dat we geen controle konden hebben over vele dingen. Het was nodig om bij de dag te leven. Er was vreugde en verdriet, feest en eenzaamheid.

Edina, natuur en milieu

Het was een moeilijk en frustrerend jaar en ik hoop dat dit snel verandert. Als ik naar de foto’s van onze lessen kijk, het werken in de aarde, dan beeft mijn hart van geluk. Ik ben vol plannen voor onze toekomstige eigen ruimte, waar we onze dromen kunnen planten.

Videogesprekken tussen leraren en kinderen

Michele, onderwijsassistente

Het was een moeilijk maar leerzaam jaar voor alle partijen Er was angst en onzekerheid maar ook een enorme inzet van alle kanten.

Paco, triathlon

Ondanks de pandemie en de enorme moeilijkheden die dit meebracht in 2020, ben ik dankbaar dat ik van ASAS de kans heb gekregen mijn salaris te behouden. Godzijdank heb ik mijn gezin daardoor op een eervolle manier kunnen onderhouden. De sociale afstand die we moesten houden tot de kinderen is voor een groter goed geweest maar ik hoop dat het snel voorbij is.

Sommer, onderwijsassistente

In 2020 moesten we op nieuwe manieren met elkaar omgaan wat veel zorgen met zich meebracht. Bijvoorbeeld over de deelname aan onze activiteiten en de interactie met de kinderen. Minder kinderen slaagden er in contact met ons te houden omdat ze geen beschikking hadden over een telefoon. Het was ook veel lastiger tot een goede interactie te komen. Maar ik geloof dat de kinderen die wél deelnamen het fijn vonden en dat we erin geslaagd zijn goed werk te leveren binnen de mogelijkheden die we hadden. We hadden ook de kans om meer te weten te komen over het functioneren van de gezinnen. Het belang van ASAS werd hierdoor nog meer duidelijk.

Roseta, capoeira

We hebben de omgang met de kinderen en collega’s enorm gemist en het is gebleken dat de virtuele alternatieven die we gebruikt hebben onbevredigend waren. Je mist het om samen te oefenen en te praten. Het jaar is nu gelukkig voorbij en ik hoop dat we binnenkort weer echt samen kunnen zijn.

Jacqueline, hockey

We begonnen met wekelijkse video-instructies en dat was uitdagend om goed en constructief uit te voeren. Lastig was dat er geen feedback mogelijk was en ook geen controle of de kinderen het ook echt hadden bekeken en uitgevoerd. Daarom zijn we ze uit gaan dagen om oefeningen zelf op video vast te leggen of er foto’s of tekeningen van te maken. Toen we vonden dat we daardoor nog steeds niet voldoende interactie hadden zijn we video gesprekken gaan voeren met specifieke kleine groepjes kinderen, ook begeleid door de maatschappelijk werkster. We bereikten niet alle kinderen maar wel een hele grote groep. Tegen het eind van het jaar nam de deelname af omdat de kinderen veel huiswerk kregen van school en ze toe waren aan vakantie. Het was een uitdagend jaar maar gelukkig heb ik er ook zelf, als persoon en als opvoeder veel van geleerd.

kadootjes voor de kinderen en blij met hun nieuwe kleurtjes

Bento, coördinator

2020 was een zeer intens jaar voor ASAS als instelling. De voormalig coördinator vertrok vanwege gezondheidsproblemen in januari en ik was toen nog werkzaam als theaterdocent en fondsenwerver. Het bestuur heeft toen verschillende taken van haar overgenomen totdat ik in mei de functie van coordinator ging vervullen.

In maart werden de activiteiten van ASAS gestaakt waarna er andere vormen moesten worden gevonden om contact te houden met de kinderen en hun gezinnen. Het was een jaar van hard werken, angst en onzekerheid. Het was moeilijk om te plannen en te operationaliseren in een tijd waarin door de pandemie de informatie iedere dag weer anders was. Helaas heeft onze regering weinig goeds gedaan om de bevolking te beschermen en begeleiden. Gelukkig heeft al onze toewijding en stress erin geresulteerd dat we een goede relatie en communicatie met betrokkenen hebben kunnen houden. We hebben virtuele lessen en evenementen kunnen organiseren en verschillen hulpacties kunnen doen. Het team heeft ook virtuele trainingen kunnen volgen en institutionele kwesties kunnen organiseren. We hopen dat 2021 een stabieler en vrediger jaar wordt, zodat we, met gezondheid en veiligheid, de levens van degenen die bij ons aangesloten zijn, kunnen verbeteren en een positieve invloed kunnen hebben.

Aline, maatschappelijk werkster

De uitdagingen die de pandemie met zich meebracht werden nog groter bij degenen die op sociaal gebied werken met de minst begunstigde mensen. Hoe kunnen we in contact blijven en hoe kunnen we ze het best helpen? Juist deze groep had veel extra financiële problemen doordat ze hun baan verloren of niet meer als zelfstandige aan de slag konden. Gezinnen hadden daardoor helemaal geen inkomsten meer. Na mijn zwangerschapsverlof keerde ik midden in deze pandemie-realiteit terug bij ASAS.  Gelukkig had mijn vervanger al tijdens mijn verlof, samen met het team zeer goed werk verricht om de contacten met de gezinnen te behouden en hun behoeften in kaart te brengen. Via de telefoon en in videogesprekken heb ik hun werk gecontinueerd en sociale assistentie verleend. Soms is het nodig vrouwen te begeleiden wanneer ze proberen los te komen uit een situatie van huiselijk geweld en ook bij verwaarlozing van kinderen werd er gezocht naar aanpassingen en oplossingen. Daarnaast hebben we, met de bijdrage van verschillende partners (waaronder zeer significant Power2Fly) ASAS gezinnen maandelijks kunnen voorzien van een pakket met voedsel, hygiëne en schoonmaakmaterialen, educatief materiaal en speelgoed. Dit was zowel voor de kinderen als voor de adolescenten specifiek op hen afgestemd.

Terrein: de eerste containers zijn aangekomen!

Donateurs

Vier prachtige donaties, zo aan het begin van het jaar:
1. Een donateur die graag aan iets specifieks wilde bijdragen en het plan van de moestuin op de nieuwe locatie geweldig vond. We krijgen dus de aanleg van de moestuin, de benodigde materialen om een jaar te “planten” en het salaris voor de lerares voor een jaar!
2. Een bedrijf stelde de werknemers in staat te pitchen voor een goed doel. De werknemers stelden op basis van deze pitch een top-3 op. Power2Fly was er daarvan 1! Top
3. Een stichting met wie wij in 2017 ook al in gesprek waren is ons door de jaren heen blijven volgen. Op basis daarvan zijn zij nu overgegaan tot een geweldige donatie. Fantastisch!
4. Een hele mooie, grote bijdrage aan de bouw. Dit zat al in het vat en kwam nu tot uiting. Naast deze financiële bijdrage, helpen ze ook bij een stuk professionalisering van ASAS. Heel mooi!

Ook een idee?? neem contact op met info@power2fly.nl

Volgende nieuwsbrief: snel met informatie over wandeling

Aangezien we het afgelopen jaar niets aan fundraising hebben kunnen doen, gaan we een paar kleinschalige wandelingen organiseren in verschillende steden. Uiteraard coronaproef. Houd ons in de gaten op social media en via de nieuwsbrief.

Gelukskaartjes nog steeds te koop!

De gelukskaartjes zijn weer binnen!

Ze zijn er weer! Vorig jaar waren onze cadeaukaarten met de Braziliaanse gelukslintjes een doorslaand succes. Binnen 3 maanden was onze hele voorraad uitverkocht. En terecht: want wat is er mooier om weg te geven dan een cadeau waar iemand in Nederland én in Brazilië gelukkiger van wordt?

Het idee is simpel: we hebben kaartjes met 1, 2 of 3 gelukslintjes (voor € 15,- of € 25,- of € 50,-). Zo’n kaartje geef je weg aan jezelf of iemand anders. De opbrengst komt volledig ten goede aan de projecten van Power2Fly en dus… aan kinderen in Brazilië die onze hulp hard nodig hebben.

Er zit letterlijk en figuurlijk een prachtig Braziliaans verhaal aan de kaartjes vast: knoop een bandje om iemands pols, laat diegene een wens doen en als het bandje van de pols valt, gaat de wens in vervulling. Bestel er gerust meer dan één: dan kun je met de feestdagen een heleboel geluk doorgeven.
Stuur een mail naar: info@power2fly.nl

Braziliaanse cadeaukaart

Tikkie en Social Media

Volg ons op te volgen op Instagram en Facebook. Hoe meer volgers, hoe meer naamsbekendheid!

Ook kunt u voortaan extra makkelijk geld overmaken. Druk op de onderstaande link, vul zelf een bedrag in en u steunt ons! Sneller kan het niet.
https://tikkie.me/pay/Power2Fly/oL1RmV2AE6yYNiGZESLwvQ