Sportprojecten: leren met en van elkaar

Sporten betekent fysiek bezig zijn, iets nieuws leren, in teamverband werken, respect leren krijgen voor materialen, voor jezelf en voor de ander. Het betekent ook buiten je sociale begrenzing komen, doorzettingsvermogen tonen, jezelf uitdagen en zien dat je weer tot iets nieuws in staat bent. Wat doen we allemaal?

Hockey

In Brazilië nog niet zo bekend, maar ASAS brengt de kinderen ermee in aanraking. Sommige kinderen doen al mee met het lokale team uit Florianopolis en komen zo ook op andere plekken zoals Rio de Janeiro en Rio Grande do Sul. Een reis met zo’n team geeft mooie leermomenten. Bovendien spelen de kinderen tegen en met hockeyers uit andere sociale klassen.

Capoeira

De Brazilaanse sport die ontstaan is in de slaventijd. Je mag elkaar niet aanraken en dat vereist veel zelfbeheersing. Ieder jaar doen kinderen van ASAS mee met een landelijke Capoeiradag.

Triatlon

Zeer populair in Florianopolis. De kinderen zwemmen, rennen en fietsen. Rennen en fietsen gebeurt op de locatie zelf of vlakbij. Tijdens de laatste Iron Man in Florianopolis mochten de kinderen ook meedoen met een wedstrijd rennen. Het idee om mee te kunnen doen met een competitie geeft ze een extra stimulans. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om meedoen!

Naar zwemles

Dit gebeurt in een zwembad waar de kinderen in een busje heen gaan. Dat is heel bijzonder, want normaal gesproken is zwemmen voor deze kinderen te duur. Dat terwijl zwemmen absoluut noodzakelijk is in dit zo waterrijke gebied.

Kunst- en cultuurprojecten: anders kijken

Art-lessen

Goed voor de fijne motoriek en om ‘anders te kijken’! De kinderen leren – naast de handvaardigheden zoals werken met kleuren en verschillende technieken – ook om al tekenend hun emoties op papier te zetten. Er is een prachtig boek gemaakt met tekeningen van de kinderen zelf: Room with a view dat de dromen en de werkelijkheid van de kinderen laat zien.

Daarnaast besteden we regelmatig aandacht aan Dans en Muziek.

Natuurproject: zelf tuinieren

Alle kinderen gaan wekelijks naar de tuin die ASAS mag gebruiken op een terrein op loopafstand. Voor de jongere kinderen betekent dit vaak plantjes planten die door de begeleidster al zijn voorbereid of een plantje verpotten om mee naar huis te nemen. De oudere kinderen leren om plantjes te stekken, op te kweken en uiteindelijk echt uit te planten. Het is een heerlijk groene verzorgde omgeving waar zorg en rust vanaf stralen. Een heerlijke aanvulling op de activiteiten.

Beter-leren-projecten: samen spelen, samen leren en samen dingen delen

Bij ASAS leren de kinderen dat er aandacht voor ze is en dat ze zelf ook aandacht voor hun omgeving moeten hebben. Dat leren ze van de orthopedagoge, het team van ASAS, de kok, de leraren en een sociaal werker. ASAS betrekt ook de ouders en de school in sommige gevallen bij gezamenlijke activiteiten en presentaties.

De orthopedagoge

Een kind moet zich veilig, gezien en gehoord voelen voordat het zich echt kan ontwikkelen. ASAS speelt daarop in met de orthopedagoge die vorig jaar in dienst is gekomen: zij observeert en gaat vervolgens onopvallend op zoek naar de reden waarom een kind niet tot bepaalde basisvaardigheden in staat is. Ze werkt 1 op 1 met een aantal kinderen en waar mogelijk in kleine groepjes. Ze doet spelletjes om logisch denken, lezen, schrijven en rekenen te bevorderen. Er zijn verschillende spelletjes voor verschillende leeftijdsgroepen. De pedagoge en het team delen hun observaties. De orthopedagoge heeft een werkplan en probeert de kinderen op verschillende momenten in de week te zien zodat ze niet telkens dezelfde activiteit missen. Het alfabetiseren gebeurt in het tempo en binnen de mogelijkheden van elk kind.